Lelki élet

Jézus panasza

Jézus útján járni nem mindig tudunk, de fontos, hogy legalább próbálkozzunk. Erre emlékeztet minket ez a szöveg, melyen érdemes elgondolkodnunk.

„Ti mesternek hívtok – és nem kérdeztek engem.
Útnak neveztek – és nem jártok rajtam.
Világosságnak hívtok – és nem néztek reám.
Életnek neveztek – és nem kerestek engem.
Bölcsnek hívtok – és nem követtek engem.
Hatalmasnak neveztek – és nem kértek engem.
Irgalmasnak hívtok – és nem bíztok bennem.
Igazságnak neveztek – és nem féltek tőlem.
Ha egyszer örökre elvesztek – ne okoljatok engem!”

(A lübecki Krisztus-szobor felírása)

.

.

A szentmise értékei


Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után ajánlanak fel érted mások.
A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja.
A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg. Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézus szent Emberségének.
Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet.
Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülnél ki. Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál.
Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid.
Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben.
Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő szenvedéseidet, melyek különben reád várnak.
A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek – különösen, ha értük ajánlod fel részvételedet.
A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál.
A szentáldozásod során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesülsz!
A sátán gyengébb lesz veled szemben.
A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is. (Várd meg az áldást türelemmel!)
A szentmiséről Isten áldását viszed haza anyagi ügyeidre is.

Szeretettel ajánlom átelmélkedésre!
fr. Barsi Balázs OFM

.

.

Szavunkra szorul minden nap

Kezdődik a nap, és ma is
szavak kellenek:
köszönteni és megköszönni;
szavak kellenek
igent vagy nemet mondani,
a döntéshez is szavak kellenek.
ADJ NEKEM HELYES SZAVAKAT!

Szavakban és szavakkal élünk és gondolkodunk,
döntünk és imádkozunk, büntetünk és szeretünk.
A szavak olykor erősebbek,
mélyebbek és félelmetesebbek, mint a tettek.
ADD NEKEM A SZERETET SZAVAIT!

A szavak összefűzhetnek, gyógyíthatnak és vigasztalhatnak,
eltaszíthatnak, megsebezhetnek és gyilkolhatnak.
Taníthatnak és irányt szabhatnak.
Hazudhatnak és tévútra csalhatnak.
ADD NEKEM AZ IGAZSÁG SZAVAIT!

Kimondok valamit — és a szó fölött nincs többé hatalmam.
A szó megkezdi saját életét: segít vagy tönkretesz;
nem foghatom meg többé,
nem fékezhetem, vissza nem vonhatom.
ADD NEKEM AZ ÉLET SZAVAIT,
hogy egyetlen szót se kelljen megbánnom,
ha majd lemegy a nap!

Paul Roth