Nagyhétre

Segédlet a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz

A Magyar Katolikus Egyház hivatalos honlapján is találhatunk segédanyagokat, imádságokat, melyek segítenek abban, hogy lélekben is készülhessünk Urunk feltámadásának ünnepére: https://katolikus.hu/

a) Kapcsolódjunk be a nagyheti szertartásokba rádión, televízión vagy világhálón, melyet az alábbiakkal még közelibbé, elmélyültebbé tehetünk:
• A kezdés előtt megfelelően hangolódjunk rá a kezdődő liturgiára. Ha megoldható, készíthetünk egy házi oltárt is.
• Távolítsunk el mindent, ami zavaró. Halkítsuk le vagy kapcsoljuk ki a környezetünkben lévő készülékeket. Ha okoskészüléken követjük a liturgiát, lehetőleg az alkalmazásértesítéseket is némítsuk le.
• Imádkozzuk a mise ránk eső részeit hasonlóan ahhoz, ahogyan eddig is tettük azt a szentmisén: amennyiben lehetséges, gesztusainkban és testtartásunkban is kövessük a szentmise rendjét (ülés, állás, térdelés).
• Végezzünk lelki áldozást, amelyet lehetőség szerint előzzön meg a tökéletes bánat. Az alábbi imákkal is megtehetjük ezt:

Tökéletes bánathoz:

Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.

Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot, hogy a Te kegyelmeddel Téged, szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel, de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak, és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam. Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok, legyetek velem! Ámen.

Lelki áldozáshoz:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Az élő közvetítések alkalmait megtalálhatják a Magyar Kurír honlapján ( https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket ) vagy a Keresztény közvetítések gyűjteményének Facebook-oldalán is.

Barsi Balázs OFM különleges segédanyagot állított össze a Nagyhétre, amely a szertartások otthonainkban is végezhető részeit mutatja be. Az összeállítás segítséget nyújt a családok számára, hogy teljes legyen az ünnep. Letölthető az alábbi linken: https://drive.google.com/file/d/1LwUH_fI6vnM8DcyLyg55rWfFuoIfk-8C/view

b) Olvassuk minden nap a Szentírást.

c) A Nagyhét Zsolozsmáiba is bekapcsolódhatunk az Imaórák Liturgiájának egy- vagy négykötetes kiadásával, illetve online felületen ( https://lh.kbs.sk/hu/default.htm ) és telefonos applikációval is ( https://play.google.com/store/apps/details? id=sk.breviar.android&hl=hu ) .

d) Az élő közvetítéseket könnyen követhetjük az online elérhető és ingyenesen letölhető Adoremus liturgikus kiadvánnyal: https://ujember.hu/adoremus/.

e) Az Éneklő Egyházban is találhatunk a Nagyhétre vonatkozó részeket, amelyekkel be tudunk kapcsolódni a liturgiákba.

f) Az otthoni keresztutak végzéséhez segítség lehet néhány keresztút-gyűjtemény:
– online Keresztút-gyűjtemény: http://www.ppek.hu/konyvek/Keresztut_gyujtemeny_1.pdf
– A keresztfához megyek c. könyv, (Agapé Kiadó)
– Amelyik családban kisgyermek is van, ott javasoljuk kiemelni a keresztút állomásai közül valamelyiket (pl. Jézus elítélése, Jézus elesése, Jézus találkozása édesanyjával, Cirenei Simon segítsége, Jézus halála és feltámadása), amelyről beszélgethetünk a kicsikkel, esetleg le is rajzolhatjuk vagy el is készíthetjük őket közösen az otthon található alapanyagokból (pl. kőre festéssel, papírkartonból, fadarabokból), és úgy beszélgessünk róluk, megfogalmazhatunk az állomásokhoz egy-egy imát.

g) Az alábbi honlapokon is hasznos segítséget találhatunk a nagyheti készülethez:
Keresztút gyermekeknek:
https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_254.html
Gyermekek verses keresztútja:
http://plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=2074
Nagyböjtre, Húsvétra:
http://plebania.net/hittanterem/?op=viewalkat&min=0&kid=0&akid=111

h) Különféle imádságokkal is készülhetünk Urunk feltámadásának ünnepére, melyekhez az alábbiakat különösen is ajánljuk:
• Ájtatosság Jézus hét szaváról (Éneklő Egyház, 1068. old. vagy 1. Melléklet)
• Jézus Vére-litánia (Hozsanna, 66. old. vagy 2. Melléklet)
• A világosság útja (Praeorator, 131. old. vagy 3. Melléklet) (A feltámadt Krisztussal járjuk be a világosság útját)

Kelt Budapesten, 2020. április 2-án

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának jóváhagyásával


A mellékelt imák linkjei:

Ájtatosság Jézus hét szaváról
Jézus Vére-litánia
A világosság útjaA csángó Aranymiatyánk
(párbeszédben elmondott, elmélkedő jellegű népi imádság)
Énekli: Jáki Sándor Teodóz OSB