Templombúcsú Hajdúböszörményben – 2013.08.20

Írta: Üregi Éva

Augusztus 20-án tartotta egyházközségünk a Szent István-napi templombúcsút. Az ünnepélyes szentmisét Varga János nyugalmazott nyíregyházi főesperes mutatta be. Prédikációjában kiemelte, hogy 150 éves templomunk védőszentje nem egyszerűen csak első királya volt országunknak, hanem ő államalapító szent királyunk. A királyság eszméje az ő munkásságában a felelősségteljes uralkodást, a magyarság megmentését jelentette. Hangsúlyozta azt is, hogy szent életű ember volt István, akit fiával, Imre herceggel és Gellért püspökkel együtt 1083-ban, Szent László királyunk idején avattak szentté.
Varga János atya szentbeszéde végén kérte a híveket, hogy Szent Istvánhoz hasonlóan cselekedjünk felelősségteljesen népünk, országunk érdekében, és imádságainkban kérjük a Szűzanya segítségét, közbenjárását, mint ahogyan azt Szent István is tette, amikor országunkat, népünket, Mária oltalmába ajánlotta.

Ezután az atya – megköszönve Istennek, hogy a viszontagságos időjárás közepette is megadta mindennapi táplálékunkat – megáldotta az új kenyeret.
Templombúcsú ünnepségünkön a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség Ifjúsági Csoportja énekelt gyönyörű miseénekeket és Szent István- énekeket a ferences rendi Klára nővér vezetésével. A fiatalok Forgács Tünde szervezésében néhány napot töltöttek városunkban, s ennek keretében végezték szolgálatukat templomunkban.
A szentmisét körmenettel, Te Deummal és a három himnusz eléneklésével zártuk, majd a plébánia kertjében agapé következett. Elfogyasztottuk a megszentelt kenyeret és a hívek adományából összegyűlt finomságokat.
Köszönjük, hogy Varga János főesperes úr elfogadta Gábor atya meghívását, és az ő vezetésével adhattunk hálát Istennek államalapító szent királyunk ünnepén.
Nagyon örültünk annak is, hogy Sási Péter atya és görög katolikus testvéreink is velünk ünnepeltek templombúcsúnkon. Köszönjük nekik és a miskolci fiataloknak is, hogy részvételükkel megtisztelték egyházközségünket.