Események – Archívum

 

Úrnapi szentmise Hajdúböszörményben – 2013.06.02.

Írta: Takács Sándor

Az Eucharistia tiszteletének ünnepe.

Evangélium (Lukács, 9,11b-17)

euch_kicsi
„Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet – figyelmeztették -, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállás és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.” „Ti adjatok nekik enni” – válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van – mondták. – El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.” Mintegy tízezer férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban.” Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze.”
Kocsis Gábor plébános atya homíliája elején föltette a kérdést: „Napjainkban mi az érték?” Válaszában a világ által kínált értékek és az úrnapján megélhető kegyelem közötti ellentétre hívta fel a figyelmet. „Érték az, amire az ember szíve vágyik” – állapította meg, majd így folytatta: „Mi mire vágyunk?” Jézus szavaival adott választ: „Vágyva vágytam, hogy ezt (…) a vacsorát elköltsem veletek.” (Lk, 22,15) vagyis vágyainkat az Eucharisztia megélése teszi teljessé. Ebből következik, hogy legfontosabb kötelességünk engedelmeskedni Isten akaratának. Egyrészt, hogy örömünk teljes legyen, másrészt pedig hogy boldogok legyünk. Ennek kapcsán a következő kérdést tette fel a plébános atya:  „Miért áldozza az ember az életét?” A világ által kínált értéktelenségre utalva válaszában leszögezte, hogy ha csak azoknak élünk, akkor gyakorlatilag a semmiért.
Fontos az oltári szentségbe vetett hitünk: ha csak „eszem és veszem”, nem lesz részem abban az örömben és boldogságban, amit a szentháromság jelent. Ennek kapcsán a család fontosságára hívta fel a figyelmet, majd egy újabb kérdést fogalmazott meg az atya: „Kit tudok egy életen át hűségesen tisztelni és szeretni? Mert akiket igazán szeretünk, azoknak örök életet és örömet kérünk az Istentől!” – fejezte be homíliáját Kocsis atya.
A szentmise végén a rossz időre való tekintettel rendhagyó úrnapi körmenetre került sor templomunkban. A templombelsőben fölállított négy stációt a ministránsok közreműködésével Kocsis Gábor és Szenes József atyák járták körbe az Oltáriszentséggel, míg a hívek helyükön maradva követték az evangéliumok és a négy égtáj felé osztott áldás ünnepi liturgiáját.(A misén készült képek megtekinthetők ide kattintva, vagy a “Galéria” menüpontban!)

 

Passió Hajdúböszörményben

Írta: Takács Sándor

A hagyományokhoz híven 2013. Virágvasárnapján és Nagypéntekén is előadták a hajdúböszörményi hívek templomukban Krisztus szenvedés-történetét, a Passiót.
A lelkes amatőrökből álló csoportot – ahogy már az elmúlt években is – kántoruk, Fehérné Erzsike vezette.
(Az előadáson készült képeket megtekintheti a “Galéria” menüpontban, vagy ide kattintva.)

   

Magyarok Nagyasszonya búcsú Szentkúton

Írta: Forgács Tünde

2011. október 9-én, vasárnap tartják a Magyarok Nagyasszonya búcsút Mátraverebély-Szentkúton, melyen egyházközségeinkből többen is részt kívánnak venni.
Szeretettel ajánljuk a zarándoklatot vállalók és a velük imádkozó otthon maradók figyelmébe Sík Sándor ünnephez kapcsolódó versét.

Sík Sándor:

Magyarok Nagyasszonya


Édesanya, bódog Anya,
Virágszülő Szűz Mária.

(Winkler-kódex)

Édesanya, boldog anya,
Virágszülő Szűzmária,
Világraszült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.

Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izrom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet
Fölfaltak a cudar évek.

Mind a tíz bűnnel komáztunk,
Belzebúbbal paroláztunk,
Ami csepp jó maradt bennünk,
Lemarta az idegen bűn.

Csúfra mégis megmaradtunk,
Nem nyílt meg a föld alattunk,
Kikerültük a koporsót,
Itt vagyunk most, legutolsók,

Legutolsók a világnak,
Kik a szívünkbe nem látnak,
De tenálad, Asszonyunknál,
Tudjuk, hogy csak irgalom vár.

Eddig is mint nyitott könyvben,
Úgy olvastál a szívünkben.
Bűneinket végigsírtad,
De ítélni föl nem írtad.

Te látod, hogy szívünk marja
A bűnbánat jeges karma,
Pislog már a keserűség
Hamvából a régi hűség.

Már a régi hit is mozdul,
A meleg vér meg-megpozsdul.
Ami szégyenünkre válott,
Szemünkről már hull a hályog.

Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó,
Tudjuk, mi félteni való.
Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?
Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk.

 

Pásztorjáték

Írta: Takács Sándor

Mint minden évben, idén is megrendezésre került Hajdúböszörményben a pásztorjáték. A hívek idén is nagy áhitattal figyelték a kis Jézus születésének történetét, amelyet a hittanos gyerekek adtak elő szentmise előtt.

DSCN5334 DSCN5335 DSCN5336

 

Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.

Juhász Gyula

Karácsonyi koncert

Írta: Takács Sándor

A hagyomány folytatódik!

2010.12.21-én este hat órára a hideg ellenére zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a hajdúböszörményi római katolikus templom, hogy lelki megerősítést kapjanak az immár hagyományos karácsonyi koncert műsorának segítségével.A helyi zeneiskola tanárai és növendékei által előadott zeneművek között hallhatták – többek között – ‘Vivaldi: Négy évszak – Tél’, ‘Mendelssone: Adagio’, a ‘White Christmas’ és a ‘Zengj Halleluját’ című műsorszámokat. Külön érdekesség volt a vonós kamarazenekar által előadott‘Mennyből az angyal’ dal, amely a tizenhárom hegedű szavának köszönhetően mélyen megérintette a közönséget.A koncert – szintén követve a hagyományokat – a ‘Csendes éj’ közös eléneklésével zárult.Az adventi időszak vége felé közeledve ez a koncert is segítségünkre volt lelkünk ápolásában, az örömteli várakozás kiteljesítésében! KÖSZÖNJÜK!Bízunk abban, hogy az igényesen összeállított műsor és a profi előadás jövőre is folytatódik!
Kívánunk minden előadónak szeretetben gazdag, békés, Áldott Ünnepeket!
Fel nagy örömre

Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.

Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!

(Gárdonyi Géza)

 

Ünnepi liturgia Hajdúböszörményben

Írta: Takács Sándor
Hadúböszörmény Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékünnepét a Római Katolikus templomban megtartott ünnepi liturgiával kezdte 2010 október 23-án. A 14 órakor kezdődött eseményen megjelentek városunk vezetői, valamint a szabadságharc áldozatai és eszméje előtt tisztelgő hajdúböszörményi lakosok. A szabadságharc 54. évfordulója ebben az évben egybeesett Kapisztrán Szent János keresztény ünnepével. Pankotai József plébános atya homíliájában éles párhuzamot vont Kapisztrán élete és a forradalom eszméje között. Mint mondta, az ember életében szükségszerűen vannak olyan motivációk, amelyekkel az igazságosság érdekében kész feláldozni akár az életét is. Kiemelte, hogy a mai fiatalságnak szembe kell néznie országunk múltjával, akkor is, ha ez a szembenézés fájdalmas és egyéni tragédiákkal terhelt. A liturgia végén a jelenlévők közösen imádkozták a magyarság imáját:

Áldd meg, Uram, Magyarországot!

Áldd meg, Uram a Te népedet!
Oldozd fel és szabadítsd meg ellened,
mások és önmaga ellen elkövetett bűneitől az erkölcs terén,
szociális és gazdasági téren,
a természet, az élet az egészség ellen elkövetett bűneitől.
Saját múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől.
Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől a kitartás hiányától!
Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön és ne a gonosz;
az igazság és ne a hamisság;
az erő, és ne az erőszak;
a szeretet, ne pedig a gyűlölet;
a józanság és ne az indulatok;
a megfontolás, és ne a kapkodás;
az okosság, és ne az ostobaság;
a szorgalom, és ne az irigység;
a tehetség győzzön, és ne a könyöklés!
Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól,
oltalmazz és védelmez minket a súlyos csapásoktól!
Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!
Adj nekünk bort, búzát, békességet!
Változtasd át a bort a Te szent véreddé,
a búzakenyeret a Te szent testeddé,
a békét a Te békéddé, örök örömünkké!
Ámen.

A városnapi megemlékezés a Losonczy Géza emlékparkban folytatódott, ahol Kiss Attila polgármester tartott ünnepi beszédet, majd koszorúzásra került sor, melynek keretében a Római Katolikus Egyházközség nevében Pankotai József plébános és Takács Bálint helyezett el koszorút. Az ünnepségsorozat a művelődési központban zárult, ahol a Mandala Dalszínház „Magyar Hit, Magyar Szabadság” címmel előadott műsorát láthatták az érdeklődők.

 

Ministráns Világtalálkozó Róma 2010

Írta: Fegyveres Andrea
2010. augusztus 1. és 6-a között részt vehettem a Rómában megrendezett Ministráns Világtalálkozón. Hálával tartozom plébánosunknak, Pankotai József atyának, aki segített bekerülni a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye ministránsainak csapatába. Egyházmegyénket 52 fiú képviselte.

A csapatban mindenki idegen volt számomra, de ezzel nem voltam egyedül és így hamar összebarátkoztunk. Erre lehetőséget adott a hosszú, közös utazás: körülbelül 20-23 óra hosszú volt az út, autóbusszal. A kemény, szokatlan út ellenére én meg voltam elégedve az utazással; egyrészt, mert nem volt semmi gond; másrészt, mert „világot láttunk”, azaz nagyon szép volt látni Szlovéniát és Olaszországot. Így hamar eltelt ez az út, s Rómában különösen jól éreztük magunkat. Hétfőn elutaztunk Ostiába, a tengerpartra. Számos fiúnak – köztük nekem is – ez volt a legelső tengerparti élménye. Jól esett a forró időben strandolni. A zarándoklat ideje alatt nem volt olyan hőség Rómában, mint lenni szokott, de szép és derűs volt az idő. A szállásunk a külvárosban volt, kényelmes campinglakásokban, faházakban, bungalow-okban. Kedden délelőtt jött el az ideje a városnézésnek. Sokat utaztunk a helyi tömegközlekedéssel, főként metróval. Kívül-belül megnéztünk számos bazilikát és templomot: Szent Péter Bazilika; Loyolai Szent Ignác barokk temploma; Santa Maria Maggiore, melynek felszentelési ünnepe a Havas Boldogasszony napjára esik; a pogány római építésű, de a kereszténység által átvett Pantheon, azaz Mindenszentek temploma; a Lateráni Bazilika, mely Szent János tiszteletére épült, legelsőként a városban; Szent Pál Bazilika és az Angyalos Szűzanya Bazilika (Santa Maria degli Angeli e Martiri). Ezen kívül lenyűgözött minket a Kolosszeum nagysága; láttuk az ókori Róma központját, aForum Romanumot; az egyesített Itália oltárát, II. Viktor Emánuel király emléképületét, és dobtunk érmét a Trevi-szökőkútba. Összesen 3 szentmisén vettünk részt: kedden a Szent Péter Bazilika Magyar Kápolnájában csak a mi Egyházmegyénk ministránsainak; szerdán az Angyalos Szűzanya Bazilikában minden magyar ministránsnak (határon túli magyarokkal együtt kb. 1600 fiatal); és csütörtökön Assisi város templomában celebráltak, nekünk, magyar nyelven szentmisét. A világtalálkozó programjai valójában augusztus 3-án és 4-én zajlottak. Már az első napon találkoztunk a világ más részeiről érkezett fiataljaival és együtt énekeltünk és imádkoztunk. Másnap, 4-én, szerdán elmélkedtünk Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentjének példájáról és életéről, várva a Szentatya érkezését. XVI. Benedek pápát látni óriási öröm volt. Ilyen közel lenni a Főpásztorhoz!… Hallgatni prédikációját és magyar nyelvű köszöntését. Fogadni a pápai áldást, mely erős és sokáig elkíséri lelkünket. Szívesen eltöltöttem volna még több napot a többiekkel. Csütörtökön azonban indulnunk kellett haza, de megálltunk a szeles, dombos Assisiben, Szent Ferenc és Klára szülővárosában, ahol szintén megindító volt sétálni és hallgatni a misét; ott, ahol e nagy szentek éltek. Késő éjjel hagytuk el Itáliát, de tettünk egy megállót Velencében is. A kései időpont miatt csak kívülről tekinthettük meg a Szent Márk Székesegyházat, amelyben az evangélista ereklyéit őrzik.

Kicsit fárasztó, de élményekben gazdag zarándoklat volt. Köszönet érte a szervezőknek és az Egyházmegyének.

roma1

Egyházmegyénk csapata

roma2

Ministránsok a Szent Péter Téren, a Szentatyát hallgatva

roma3

Assisi Szent Ferenc temploma

roma4

Ostia tengerparton

(A cikket írta s a találkozón résztvett: Takács Bálint)

 

Szolidaritási kezdeményezés XVI. Benedek pápáért

Írta: Forgács Tünde

benedek

“A máriapócsi és a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely közös összefogásra hív minden jóakaratú embert és vallásos közösséget a Szentatyáért, Benedek pápáért”- olvashatjuk a szentkúti kegyhely honlapján. Kapin István, a máriapócsi, és fr. Kálmán Peregrin ofm, a mátraverebély-szentkúti kegyhely igazgatója arra kérik a katolikus híveket, hogy a 2010. május elsejével kezdődő negyven nap mindegyikén gyakorolják a keresztény áldozatvállalás valamelyikét: a böjtöt, az imádságot vagy az alamizsnát, az ezzel járó önmegtagadásokat pedig ajánljuk fel együtt Szentatyánkért és támadóiért.
VI. Pál pápa negyven éve nyilvánította basilica minorrá a mátraverebély–szentkúti kegytemplomot. A kommunizmus idején a magyar búcsújárás számára a Szentszék megerősítő gesztusa volt ez a rendelkezés. “Most, amikor Szentatyánkat sokan el akarják szigetelni, e negyvenéves évforduló kapcsán negyvennapos áldozatvállalásunkkal mi azért könyörgünk, hogy XVI. Benedek pápa szolgálata által Isten vándorló népe megtapasztalja az Úr erős kezét”- írja fr. Peregrin.
A szentkúti honlapról letölthető űrlap elküldésével a kegyhelyekre, vagy a honlapon található email-címekre várnak a szervezők visszajelzést, hogy a beérkezett írott és elektronikus levelek összesítését szolidaritásunk jeleként eljuttathassák Rómába.
Kérjük egyházközségeink minden tagját, hogy kapcsolódjanak be a hűség közösségébe és áldozat-vállalásukkal támogassák a Szentatyát!

 

Locsolóbál Balmazújvároson

Írta: Forgács Tünde

2010. április 17-én rendezik a már hagyománnyá vált balmazújvárosi locsolóbált. A városi sportcsarnok 1900-kor nyitja meg kapuit, a belépőjegy 1000 Ft. A zenét a Moni Band, a vacsora előtti műsort nagyháti fogyatékkal élő fiatalok szolgáltatják, a tombolát vásárlókra értékes nyeremények várnak. Enni- innivalóról a vendégek gondoskodnak- a batyus bálok szellemében.

 

Az isteni irgalmasság kilencede

Írta: Forgács Tünde

Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig imádkozzuk az isteni irgalmasság kilencedét, egyénileg, vagy közösségben. Maga Jézus kérte Szent Fausztina nővért, hogy az Irgalmasságnak legyen ünnepe, húsvét után az első vasárnap. Ezt a kérést II. János Pál pápa teljesítette. Fausztina így ír naplójában:
“Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.
Jézus mondta:
‘Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek.’
Azt válaszoltam:
Jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a kilencedet, s mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez vezetnem.
– Jézus azt mondta, hogy mindennap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap Szívéhez vezetnem. ”

A kilenced és rózsafüzér szövegét, végzésének módját itt érhetik el, Katona István püspök írása alatt.

 

Lelkigyakorlatos szentmisék Hajdóböszörményben

Írta: Forgács Tünde

Szeretettel ajánljuk a 2010. március 25-27., csütörtök és szombat között, a böszörményi görög katolikus templomban tartandó nagyböjti lelkigyakorlatos szentmiséket, azoknak, akik nem tudtak hasonlón részt venni Balmazújvárosban. A misék este 6 órakor kezdődnek, ésgyónásra is lehetőséget biztosítanak majd az atyák. Pankotai atya lelkigyakorlaton teljesítendő szolgálata miatt pénteken elmarad Böszörményben a délutáni római katolikus szentmise.

 

Többnapos lelkigyakorlatok a Nagyböjtben

Írta: Forgács Tünde

2010. március 26- április 1.között tartjaBodrogolasziban a Jerikó Lelkigyakorlatot aChemin Neuf Közösség. Ahogy azt honlapjukon magukról írják, “a Chemin Neuf Közösség egy imacsoportból született 1973-ban Lyonban (Franciaországban). Ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség, elkötelezett tagjai különbözõ egyházakhoz tartoznak (katolikus, református, evangélikus, anglikán). A közösség tagjai férfiak és nők, házaspárok, és egyedülállók, világiak és papok, akik egyek Jézus Krisztusba vetett hitükben. Mindannyian a közösségi élet kalandját választották az alázatos és szegény Krisztus követésében, azért, hogy az Egyházat és az Evangéliumot szolgálják”.  A lelkigyakorlat célja, hogy az ott eltöltött egy hét alatt a résztvevők időt szánjanak magukra, megtapasztalják Isten végtelen szeretetét, megértsék az Ő végtelen irgalmát és meghallják Jézus személyes hívását. A részvételi díj diákoknak 15 000 Ft, dolgozóknak 18 000 FtItt egy videó-meghívó találhatóaz idei lelkigyakorlatra, itt pedig a részletek, plakát formájban. Jelentkezni, érdeklődni lehet Kanczler Rékánál a 0620/828-9587, vagy Mihajlik Györgynél a 0620/823-2621 számon, illetve az ifjusagi.misszio@gmail.com  ifjusagi.misszio@gmail.com címen.
A jezsuita fenntartású dobogókői Manréza Lelkigyakorlatos Házban 2010. március 31- április 4. között tartanak húsvéti csendes lelkigyakorlatot Mustó Péter SJ és Vízi Elemér SJ vezetésével. Néhány szó az egyénileg kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlatról: Ez a lelkigyakorlatot annak ajánlott, aki mélyebben szeretne elköteleződni Isten és közössége iránt, a hitet életvitelszerűen szeretné gyakorolni, mélyebb megtérésre vágyakozik, illetve fontosabb döntéseit Istenre szeretné alapozni. A Szent Ignác-i lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon és a csenden van, valamint a személyes kísérésen. Minden lelkigyakorlatozót egyénileg kísérnek Isten mélyebb megtapasztalásának az útján. Ez az út személyre szabott imagyakorlatokkal, csenddel, a befele és Isten fele való fordulással van kikövezve. A lelkigyakorlatozót abban segítik, hogy Jézussal együtt tekintsen az Atyára. Ezáltal megnyílik az út, amely a legmélyebb vágyain, érzésein, belátásain, de tisztuláson is át Istenhez vezet. Így alakul ki a lelkigyakorlatozóban a finom érzék, hogy lassan meg tudja különböztetni, mi az, ami életében Isten szíve szerinti vagy azzal ellentétes. Ennek gyümölcseként szabadság költözik a szívébe, életét egyre több öröm és szeretet járja át. Ezért a lelkigyakorlatok ideje alatt másoknak is azzal tesz a legnagyobb szolgálatot, ha bátran és csendben befele, Isten fele fordul. A részvételi díj 16 800 Ftjelentkezni, érdeklődni a  lelkigyakorlat@manreza.hu címen, vagy a +36-30-824-1179 telefonyszámon lehet, bővebb információ a helyszínről, odajutásról, kísérőkről, a www.manreza.hu honlapon található.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat Balmazújvároson

Írta: Forgács Tünde

Március 18-20. között tartja nagyböjti lelkigyakorlatát a balamzújvárosi egyházközség. A szentmisék délután 5 órakor kezdődnek, igét Juhász Imre újfehértói plébános hirdet. Gyónási lehetőségről Pankotai atyánál lehet érdeklődni. Mivel a hajdúböszörményi templomban nem lesz lelkigyakorlatos hét a Nagyböjtben, buzdítunk minden kedves böszörményi hívet, hogy látogassanak át Balmazújvárosba ezekre a szentmisékre!

 

Gregorián énekkar Szent Tarzíciusz tiszteletére

Írta: Forgács Tünde

2009. december 20-án, Advent 4. vasárnapján lépett fel először a Schola Tarsicius a szendrői római katolikus templomban: a 12 fős kórus az esti zsolozsmát énekelte el, melynek teljes hanganyaga itt érhető el. A főként szendrői és miskolci fiatalokból alakult énekkar böszörményi vonatkozású is: egyik tagja egyházközségünkhöz tartozik.

A schola karvezetője és művészeti vezetője Seres Tamás, negyedéves restaurátor szakos hallgató a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Tamás igen sokszínű személyiség: ikonfestéssel foglalkozik, jó néhány hangszeren játszik kiválóan, zenél egy népi zenekarban, s szabadidejében, mint látható, szívesen alapít gregorián scholát. A szendrői koncert kapcsán Őt kérdeztük.

 

Óév-búcsúztató

Írta: Forgács Tünde

2009. december 31-én, Hajdúböszörményben idén is a plébánián rendezik meg a már hagyománnyá vált óév-búcsúztató mulatságot.
Az este 6 órakor kezdődő hálaadást követően újra a plébániára várjuk minden kedves barátunkat. Éjfélkor a templomban köszöntjük az új esztendőt, rövid imádsággal.
A mulatság “batyus bál” jellegű, így kérjük, mindenki hozzon magával enni-inni valót, esetleg kedvenc zeneszámait!
Sok szeretettel várunk tehát mindenkit, aki Szilveszterkor kulturált keretek között, jó társaságban, Istenről sem megfeledkezve szeretne ünnepelni!

 

Adventi lelkigyakorlat Hajdúböszörményben

Írta: Forgács Tünde

2009. december 16-18., szerda és péntek között tart Hajdúböszörményben a hagyományos adventi lelkigyakorlat. A szentmisék 1800-kor kezdődnek, prédikációt Tapasztó János nyírábrányi plébános atya mond. A három este lehetőség lesz szentgyónást végezni, mindenkit buzdítunk, hogy használja ki az alkalmat! Még időben tegyük le bűneinket, nehogy készületlenül érjen Jézus születése! Szenteste már nem lesz gyóntatás a böszörményi templomban!

 

Szállást keres a Szent Család

Írta: Forgács Tünde

December 14-én hétfőn,  kezdik Hajdúböszörményben a Szállást keres a Szent Család kilenced végzését. A hívek a plébánián gyülekeznek 1500-kor. Az közös imádság a lelkigyakorlatos szentmisék miatt 16-18-a, szerda és péntek között szünetel, ekkor a családok otthonukban végezhetik a szép népi ájtatosságot.
Buzdítunk mindenkit, hogy akár csak pár napr is kapcsolódjon be az adventi készületezen régi, magyar formájába is!

 

Hortobágyi Advent

Írta: Fegyveres Andrea

2009. november. 28 – n szombaton kerül megrendezésre Hortobágyon ahortobágyi advent elnevezésű program 
Ez a nap nagy jelentőségű a hortobágyi hívek életében hiszen a
 17. 00 órától kezdődő szentmisében Bosák Nándor Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye püspöke megalapítja a hortobágyi egyházközséget, kinevezi az egyháztestületi tagokat, megkeresztel 10 tanyasi gyermeket.
A szentmise előtt
 14. 00 órától veszi kezdetét a behajtás ünnepe ahol a pásztorok a megszépült Kilenclyukú – hídon áthajtják állataikat majd kezdetét veszi a számadás. Ezt követően Pankotai József plébános megáldja azt a koszorút melyet az elveszett állatok emlékére a Hortobágy folyóba eresztenek.
16. 30 órától advent köszöntése a templom falánál.
16. 45 órakkor az öreg pásztorok a kisbojtárokkal a híd lábánál pásztortüzet gyújtanak.

 

Szent József esték

Írta: Fegyveres Andrea

“Pió atya igazi arca”  címmel tart előadást Szpisják Péter Pál szerzetes 2009. November. 05 – n csütörtökön 18 órától, Debrecenben a Szent József Gimnázium Vasváry József – termében (Db. Szent Anna u. 17. sz.)

A részvétel ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

 

Hajdúböszörményi templombúcsú

Írta: Forgács Tünde

Szent István napján, augusztus 20-án csütörtökön, 1700-kor tartja templombúcsúját a böszörményi egyházközség. A neves esemény kapcsán több kéréssel is fordulunk híveinkhez:

Augusztus 18-án kedden délelőtt, 900-tól takarítjuk a templomot és tesszük rendbe a környezetét. Ehhez hívunk mindenkit, segítsen a munkálatokban, ha tud, hozzon magával tisztítószereket. A reggeli szentmise ezen a napon elmarad.
Az ünnepi szentmisén a városi pedagóguskórus is szolgálatot teljesít majd, és természetesen számítunk böszörményi görög katolikus testvéreink látogatására is. Ezért a megszokottól több vendéggel kell számoljunk a búcsút követő agapén, amelynek lebonyolításához szintén a hívek adományait kérjük. Aki tehát tud és szívesen ad, kérjük, hozzon egy tálca süteményt, némi, a szentelt kenyérrel fogyasztható húsfélét, vagy egy üveg üdítőt a szentmise előtt a plébániára!
Segítségüket előre is köszönjük!

   

Kenyérszentelés Zeleméren

Írta: Forgács Tünde

2009. augusztus 19-én 1700-kor kezdődik a zeleméri templomromnál a már hagyományossá vált Szent István napi megemlékezés. Az ökomenikus ünnepségen Pankotai József atya szenteli majd meg a kenyereket, melyekből a szertartás után fogyasztani és hazavinni is lehet. Az ünnepség keretében egy új keresztetet is megszentelnek majd, melyet a templom falára fognak rögzíteni.
Hívunk mindenkit szeretettel, hogy a környék híveivel együtt tartsuk meg Szent István ünnepét egyik legrégibb templomunk tövében!

 

Ifj. Váradi Antal hangversenye

Írta: Forgács Tünde

2009. augusztus 16-án vasárnap, 1600-kor kezdődik a balmazújvárosi egyházközség kántora fiának, ifj. Váradi Antalnak orgona- hangversenye a balmazújvárosi Kossuth utcai református templomban. Az orgonaművész Stuttgartban dolgozik és több saját szerzeménnyel is büszkélkedhet.

   

Nagyboldogasszony és a parancsolt ünnepek

Írta: Forgács Tünde

Mária mennybevétele

A Nagyboldogasszony szóban, mint. a Boldogságos Szűz Mária nevében a katolikus magyarok ajkán, a „nagy” jelző Mária föltámadására és megdicsőülésére utal (Kisboldogasszony pedig Mária születésére és a kicsi Máriára). Ünnepét augusztus 15-én tartjuk, Mária halálára, illetve test szerinti mennybevitelére (Mária mennybevétele.) emlékezve.  Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Pius pápa a Fulgens corona kezdetű bullájában 1951-ben dogmai rangra emelte, míg 2003-ban a Szeplőtelen Fogantatás (dec. 8.) napja mellett a másik kötelező Mária-ünnep rangját kapta.
 A Magyar Katolikus Lexikon szerint parancsolt ünnep, kötelező ünnep minden olyan nap, amelyet a katolikus Egyházban szentmisével és munkaszünettel kell megszentelni. Hanyagságból történő elmulasztása halálos bűn. Kötelező megtartása különbözteti meg a tanácsolt ünneptől és kisebb közösségek fogadott ünnepétől. Parancsolt ünnep általában minden vasárnap és a nagyobb ünnepek, de ezek száma koronként és helyenként is változik.

     A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget tesz, aki bárhol, katolikus rítus szerint végzett misén jelen van, akár magán az ünnep napján, akár az előző nap estéjén. Ha szent szolgálatot teljesítő személy hiányában vagy más súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy a hívők részt vegyenek a plébániatemplomban vagy más szent helyen a megyéspüspök előírásai szerint tartott igeliturgián, ha van ilyen, vagy töltsenek kellő időt imádsággal egyénileg, a családban, vagy alkalmasint több családból álló csoportban.
Kérünk minden egyházközségeinkhez tarozó hívet, hogy előzetes kihirdetés hiányában se feledkezzenek meg a parancsolt ünnepek megtartásáról! Augusztus 15-e idén szombati napra esik, az elérhető szentmisék rendje
 itt olvasható.

 

PARANCSOLT ÜNNEPEK, MELYEK NEM VASÁRNAPRA ESNEK:
Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe;
Január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenése;
Húsvét utáni 40. nap, Áldozócsütörtök;
Pünkösd utáni II. csütörtök, Úrnapja;
Június 29. Szent Péter és Pál apostolok;
Augusztus 15. Nagyboldogasszony;
November 1. Mindenszentek;
December 8. Szeplőtelen Fogantatás;
December 25. Urunk Születése, Karácsony
. 

 

Máriabesnyői zarándoklat

Írta: Forgács Tünde

Szeptember 5-6-án tartják Máriabesnyőn a Kisboldogasszony Nagybúcsút, az egyház-községeinkhez tartozókat pedig a 6-i szentmisén való részvételre buzdítjuk. A bazilika idén ünnepli a kegyszobor megtalálásának 250. évfordulóját, így a már megszokott októberi szentkúti út mellett ebben az évben szeretnénk ide is elzarándokolni.
Szombaton 19 órától ünnepi vigilia szentmise, utána gyertyás körmenet, egész éjjel virrasztás (Keresztút, Szentségimádás, Temetői áhítat, Rózsafüzér) lesz. Utána vasárnap 10 órától ünnepi püspöki szentmise, körmenet, 14 órakor Litánia végezhető. A megszokott módon vasárnap hajnalban szertnénk buszt indítani a böszörményi és újvárosi hívekkel.
A kegyhelyen egyébként a Basilica Minor cím alapján teljes búcsú nyerhető a bazilika felszentelésének évfordulóján (aug. 15), a titulus liturgikus megünneplésének napján (aug. 15), Szent Péter és Pál apostolok főünnepén (jún. 29), a bazilika cím megadásának évfordulóján (május 2.), évente egy olyan napon, amelyet a hely ordináriusa határoz meg (április 19. a Kegyszobor megtalálásának napja), és évente egy olyan napon, amelyet minden hívő szabadon választhat meg.
Kérünk minden érdeklődőt, hogy időben jelezze, ha busszal szeretne elutazni a kegyhelyre!

 

Vendégeink voltak

Írta: Forgács Tünde

A hajdúböszörményi hívek nagy örömére az augusztus 2-i szentmisén két kispap és egy tucat téglási hittanos is részt vett.
Varga Lóránt másodéves kispap a Debrecen- Nyíregyházi egyházmegyét képviselve szüleivel és barátjával, Maczek Tamással, a szintén másodéves Váci egyházmegyei kispappal teljesített szolgálatot a szentmisén. Látogatásukkal emlékeztették a misén résztvevő híveket arra, hogy a papság utánpótlásáért folyamatosan tenni- és imádkozni kell.
A téglási hittanos gyerekek hitoktatójukkal együtt, kerékpáron érkeztek városunkba és üdültek fel kissé a szentmisében.

 

A papság éve

Írta: Forgács Tünde

XVI. Benedek pápa a papság évének nyilvánította a 2009. június 19. és 2010. június 11. közé eső időszakot. A lezárult jubileumi évben Szent Pál volt a vonatkoztatási pont, a papság évében mindenekelőtt Vianney Szent Jánosra fordítja a figyelmét a Szentatya.  Az arsi plébános szerint: „a jó pásztor az Isten szíve szerinti jó pásztor, a lehető legnagyobb ajándék, amit Isten adhat egy plébániának”.
Egyházközségeinkben a szentáldozás után így imádkozunk a papságért:
Úr Jézus, aki közénk jöttél, és életünk tápláléka lettél, hálát adunk neked minden kegyelmi ajándékokért, amivel a szentmisében megajándékoztál bennünket. Köszönjük életet adó igéd szavát. Köszönjük, hogy gyógyító erőddel valóságosan itt vagy közöttünk az Oltáriszentségben. Kérünk, tarts meg mindnyájunkat szeretetedben és hűségedben! Áldd meg szolgáló papjainkat, és támassz új hivatásokat! Add, hogy mindig legyenek, akik neked ajándékozzák életüket, közvetítik számunkra tanításodat, bemutatják a szentmisét, és a szentségek kiszolgáltatásában mellettünk állnak életünk állomásain! Hallgass meg minket, Urunk, és áldd meg hívő népedet szent papokkal!
Amen.

 

Zarándoklat Mátraverebély – Szentkútra

Írta: Fegyveres Andrea

Ebben az évben a szokásos egyházmegyei zarándoklat  – a Máriapócsi kegytemplomban zajló felújítási  munkálatok miatt – nem Máriapócson, hanem a másik nemzeti kegyhelyen Mátraverebély – Szentkúton lesz megtartva.

A Debrecen – nyíregyházi Egyházmegye búcsúi szentmiséje július 25-n , 11 órakkor lesz , melyet ünnepi körmenet követ, majd 14 órakkor litániával zárul a zarándoklat.

Ezen alkalomból buszos zarándoklatot szervezünk Mátraverebély – Szentkútra, melyre a hajdúböszörményi és balmazújvárosi plébániákon tudnak jelentkezni az érdeklődők.

 

Korábbi események megtekintéséhez kattintson ide.